Hell Night Dark Force

Der er de mange og der er de få. De få, som er gjort af et særligt stof. De få som magter modgang og det uventede. De få som kan æde sig selv og styrke sin krop og hoved. De få som kan selv.

Historien

I årevis har man kunnet teste sig selv til Hell Night. Dem der har gennemført, har opnået titel som Hell Night Warrior eller Hell Night Legender.
Warriors har bevist at de kan samarbejde og arbejde under fysisk og psykisk pres.
Legender er de hærdede veteraner som har bevidst at de kan gennemføre Hell Night mere end blot en’ gang.

Nu er der en ny udfordring – en ny måde at teste sig selv. Hell Night Dark Force. Gennemføres Hell Night Dark Force, optages du i Hell Night Elite styrken – den ultimative titel, det ultimative bevis.

Kun deltagere med titlen Hell Night Warrior eller Hell Night Legende, har adgang til Dark Force løbet.
Hell Night Kaptajnerne ønsker at se eliten, de ønsker at se dem der er gjort af et særligt stof, kommer ud med Dark Force titlen. Derfor – du arbejder alene – du taler med ingen – du modtager ingen hjælp. Dine evner til at arbejde selvstændigt er afgørende.

Dark Force er for dem der har bevist allerede – De få som kan.

Indhold

Dark Force forløber over minimum 8 timer.

Forvent en distance på mere end 40 km.

Der vil være opgaver undervejs.

Nogle opgaver kræver grej for nemmere udførsel.

Forvent at du skal undvige tilfangetagelse.
Deltagere der har planlagt deres forplejning, væske og grej, vil have et nemmere løb.

Gennemfører du Dark Force, er du for livet medlem af den eksklusive elite.
Du modtager en graveret Dark Force kniv og et Dark Force certifikat, som bevis på din præsentation.

Get ready for Hell Night Warrior Dark Force.

Start 21. januar 2023 kl. 18.00 – alle deltager i safety briefing og sendes herefter afsted i heats

Pris kr. 599,- + gebyr

Regelsæt

For at deltage, skal du have titel af minimum Hell Night Warrior. 

Du arbejder alene hele vejen igennem.
Du må ikke have kontakt med andre end officials.
Du må ikke samtale eller modtage hjælp fra andre end officials.

Du medbringer selv din forplejning og væske.

Du må medbringe alt det grej du vil, dog er der forbudte objekter, og der er en minimumsliste. 

Du skal selv kunne fragte din forplejning, væske og grej. Dette gælder også i vand.

Forbudte objekter er – tidsmålere, GPS-enheder, og pulsmålere.

Du modtager checkpoints med tidskrav. Opfyldes tidskrav ikke, kan du ikke fortsætte i Dark Force løbet.

Udgår du af Dark Force, skal du opholde dig tilgængeligt indtil official kører dig tilbage til start.

Bryder du regler vil du blive straffet og du vil have et sværere løb.